AANESTAD MASKIN
Geir Magne Aanestad


Kontakt
900 59 966
gm@aanestadmaskin.no

Organisasjonsnr
985252572 MVA

Forretningsadresse
Aanestad Maskin
Løgevegen 23
4346 Bryne

Aanestad Maskin - New Holland

AANESTAD MASKIN


  • Småentreprenøren på Løge utenfor Bryne

  • Drevet av Geir Magne Aanestad

  • Mindre gravejobber, planering og masseflytting

  • Lør steingard og forstøtningsmurer på den jærske måten

  • Borer hull i og sprekker stor stein

  • Snøbrøyting av veger og plasser

Aanestad Maskin